Avoin yo, Aineopintojen seminaarityöskentely ja tutkielma (johtaminen), lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
10 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
150 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  •  suunnitella, toteuttaa ja raportoida oman pienimuotoisen tutkimushankkeen
  •  hankkia omaan tutkimusaiheeseensa liittyvää tietoa oma-aloitteisesti, itsenäisesti ja kriittisesti
  •  käyttää ja analysoida hankkimaansa aineistoa
  •  raportoida tutkimuksensa tulokset akateemisen opinnäytetyön muodossa
  •  kommentoida ja arvioida tutkimuksia rakentavasti ja vuorovaikutteisesti

Koulutuksen sisältö

Opiskelija osallistuu seminaarityöskentelyyn. Seminaarityöskentelyssä opiskelija osallistuu tieteelliseen keskusteluun sekä suullisesti että kirjallisesti. Seminaarityöskentely on tarkoitettu ainoastaan pääaineopiskelijoille.

Maksullisuus

Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.

Lisätietoja

Opintojakso on osa johtamisen aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivulta.

Avainsanat

  • johtaminen

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi