Avoin yo, Aineopintojen seminaarityöskentely ja tutkielma (viestinnän johtaminen), lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
10 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
150 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  •  tuntee viestinnän johtamisen tutkimusalana ja osaa laatia tieteellisen raportin aiheestaan
  •  osaa suunnitella ja toteuttaa omaan aineistoon perustuvan tutkielman sekä arvioida tutkimusprosessia kriittisesti
  •  osaa hankkia oman tutkimuksen kannalta relevanttia tieteellistä tietoa
  •  osaa laatia tieteellisen tutkimusraportin omasta tutkimuksestaan
  •  osaa hyödyntää ohjausta ja ymmärtää sen merkityksen työn laadulle ja etenemiselle
  •  on harjaantunut tieteelliseen ajatteluun ja keskusteluun
  •  osaa esitellä oman tutkimuksensa vertaisryhmälle, perustella tekemiään ratkaisuja ja arvioida työtään kriittisesti
  •  osaa käydä kriittistä keskustelua ja opponoida muiden esitelmiä

Koulutuksen sisältö

Opintojaksolla perehdytään viestinnän johtamisen tutkimusalueisiin ja tiedonhankitaan sekä tutkimuseettisiin periaatteisiin. Opintojakso harjaannuttaa tieteelliseen ajatteluun ja argumentaatioon, ja kehittää valmiuksia itsenäiseen tutkimustyöhön, tieteelliseen raportointiin ja tutkimusten arviointiin. Opintojakso tukee vastuullisen kehityksen tavoitteista sekä korkealaatuista koulutusta että rauhaa, oikeudenmukaisuutta että vahvoja instituutioita, sillä jakso opettaa kriittiseen ajatteluun sekä organisaatioiden kehittämiseen.

Maksullisuus

Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.

Lisätietoja

Opintojakso on osa johtamisen aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivulta.

Avainsanat

  • johtaminen

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi