Avoin yo, Akateemiset tekstitaidot, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee yliopisto-opiskelun edellyttämät perustekstilajit (mm. referaatti, essee, oppimispäiväkirja) ja niiden konventiot
 • tuntee oman alan tiedonhaun käytänteitä (mm. hakutermien muodostaminen, keskeiset tiedonlähteet ja tietokannat)
 • osaa lukea kielitieteellistä tekstiä ja käyttää sitä lähteenä omissa teksteissään
 • osaa kirjoittaa opiskelussa tarvittavia tekstilajeja
 • tuntee lähteiden käyttöön liittyvät eettiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä kirjoittaessaan
 • tuntee kielenohjailun periaatteet ja instituutiot sekä tärkeimmät kielenhuoltajan apuneuvot
 • ymmärtää kielenhuollon normien sopimuksellisen luonteen
 • ymmärtää kirjoittamistaitojen merkityksen opiskelun kannalta ja motivoituu sekä kirjoittamiseen että omien taitojensa kehittämiseen
 • osaa antaa ja ottaa vastaan palautetta teksteistä eri näkökulmista.

Koulutuksen sisältö

Opintojaksolla perehdytään lukemisen ja kirjoittamisen tapoihin ja funktioihin akateemisessa kontekstissa. Lisäksi tutustutaan tiedonhaun perusteisiin, oman alan keskeisiin lähteisiin sekä luetaan ja kirjoitetaan yliopisto-opiskelussa tarvittavia tekstilajeja. Perehdytään lähteiden käyttöön liittyviin eettisiin periaatteisiin ja yliopiston eettisiin ohjeistuksiin. Kurssilla perehdytään kielenhuollon ohjeisiin ja lähteisiin sekä tarkastellaan omia ja toisten tekstejä kielenhuollon näkökulmasta.

Lisätietoja

Opintojakso on osa suomen kielen / suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • suomen kielen perusopinnot
 • suomen kieli ja kirjallisuus

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi