Avoin yo, Asiakassuhde- ja palvelujohtaminen, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
6 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
90 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • palvelu- ja suhdenäkökulman keskeiset käsitteet
 • tunnistaa palvelulogiikan merkityksen yrityksen liiketoiminnassa
 • tunnistaa palveluiden merkityksen ja roolin asiakkaiden arvonluontiprosessissa
 • hyödyntää asiakastietoa asiakassuhteiden kehittämisessä
 • tunnistaa ja analysoida palvelun laatuun vaikuttavia tekijöitä
 • muotoilla ja kommunikoida arvolupauksia ja arvioida niiden toteutumista asiakaskohtaamisissa
 • tunnistaa palveluajattelun tärkeyden tämän päivän markkinoinnissa
 • hyödyntää palveluajattelua ja palvelujohtamisen työkaluja liiketoiminnan kehittämisessä eri toimialoilla

Koulutuksen sisältö

Opintojakso on suoritettavissa etäopiskellen sekä syys- että kevätlukukaudella.

Opintojakso johdattaa uudenlaisen markkinointiajattelun äärelle palvelumarkkinoinnin sekä asiakassuhteiden johtamisen tutkimuksen näkökulmista.  Opintojaksolla tutustutaan palvelujohtamisen ja -markkinoinnin peruskäsitteisiin ja perehdytään markkinoinnin pohjoismaisen koulukunnan luomaan teoriaan. Kurssilla opitaan hyödyntämään palvelujohtamisen käsitteistöä ja välineitä, kuten palvelun laatu, palveluympäristö ja palvelusuunnitelma (service blueprint) asiakasarvon ylläpitämiseksi ja asiakasarvon nostamiseksi.  

Opintojakson teemoja ovat: arvolupaus, asiakasarvo, arvonluontiprosessi, asiakassuhde, asiakastyytyväisyys, asiakasuskollisuus, palvelun laatu, palvelulogiikka, palveluiden markkinointi, suhdemarkkinointi, vaihdanta ja vuorovaikutus.

Lisätietoja

Opintojakso on osa markkinoinnin aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivulta.

Avainsanat

 • palvelujohtaminen
 • markkinointi
 • asiakassuhde

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi