Avoin yo, Asiakassuhde- ja palvelujohtaminen, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
6 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
90 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • palvelu- ja suhdenäkökulman keskeiset käsitteet
  • tunnistaa palvelulogiikan merkityksen yrityksen liiketoiminnassa
  • tunnistaa palveluiden merkityksen ja roolin asiakkaiden arvonluontiprosessissa
  • hyödyntää asiakastietoa asiakassuhteiden kehittämisessä
  • tunnistaa ja analysoida palvelun laatuun vaikuttavia tekijöitä
  • muotoilla ja kommunikoida arvolupauksia ja arvioida niiden toteutumista asiakaskohtaamisissa

Koulutuksen sisältö

Opintojakso on suoritettavissa etäopiskellen sekä syys- että kevätlukukaudella.

Arvolupaus, asiakasarvo, arvonluontiprosessi, asiakassuhde, asiakastyytyväisyys, asiakasuskollisuus, palvelun laatu, palvelulogiikka,
palveluiden markkinointi, suhdemarkkinointi, vaihdanta, vuorovaikutus

Lisätietoja

Opintojakso on osa markkinoinnin aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivulta.

Avainsanat

  • palvelujohtaminen
  • markkinointi
  • asiakassuhde

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi