Avoin yo, Asumisen ja hoivan paikat ja politiikat, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

● tuntee paikallaan ikääntymisen politiikan (Ageing in Place) periaatteet ja tavoitteet sekä suomalaisen asumispalveluiden ja palveluasumisen järjestelmän pääpiirteet
● ymmärtää ja osaa kuvata kodin ja asuinympäristön merkityksen vanhojen ihmisten identiteetille ja hyvinvoinnille
● osaa vertailla ns. välimuotoisen senioriasumisen malleja ml. yhteisöllisen asumisen kansallisia ja kansainvälisiä sovelluksia
● osaa soveltaa oppimaansa oman asuin- ja palveluympäristönsä tarkasteluun iäkkäiden ihmisten näkökulmasta

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain syksystä 2020 kesään 2021 ja suorittaa sen etäopiskellen.

● Ikääntyvän väestön huomiointi asunto- ja hoivapolitiikassa
● Yhteiskuntapolitiikan, ympäristögerontologian ja asumisen tutkimuksen näkökulmat
● Ns. tavallisen asumisen ja palveluasumisen vaihtoehdot
● Vanhojen ihmisten asumisen valinnat
● Kodin ja asuinympäristön merkitys ikääntyvän ihmisen hyvinvoinnille
● Uudet kansalliset ja kansainväliset välimuotoisen asumisen mallit

Lisätietoja

Opintojakso on osa Gerontologian aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/gerontologia

Avainsanat

  • terveyden edistäminen
  • terveystieteet

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi