Avoin yo, Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot, monimuotoinen elämä, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
25 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
250 Euroa

Tavoite

Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää millä tavoilla saatuun tietoon moderni käsityksemme luonnon ja elämän ilmiöistä perustuvat ja millaista bio- ja ympäristötieteiden alan tutkimustieto on. Opiskelija osaa kertoa miten solut ovat kehittyneet ja mitkä ovat tärkeimpien biomolekyylien rakenteet ja tehtävät sekä solun aineenvaihdunnan tärkeimmät periaatteet. Hän ymmärtää mitkä tekijät vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen eri mittakaavoissa ja erilaisissa ympäristöissä. Hän osaa myös nimetä eliökunnan pääryhmät ja kuvailla ryhmille tyypillisiä rakenteita ja elämänkiertoja. Opiskelija osaa kertoa, mihin eliökunnan luokittelu perustuu sekä kuvailla eliöryhmien evolutiivista historiaa ja ekologiaa. Hän osaa kuvata eliöiden välisiä vuorovaikutuksia ja keskeisiä ekologisia ilmiöitä kuten energian virtausta ja aineiden kiertoja. Hän myös ymmärtää, miten ihminen vaikuttaa ympäristöön sekä miten näitä vaikutuksia voidaan vähentää.

Koulutuksen sisältö

Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnoissa, monimuotoinen elämä, 25 op, perehdytään luonnontieteelliseen ajattelutapaan ja elämän yleisiin edellytyksiin maapallolla. Luonnon monimuotoisuutta, rakenteita ja toimintaa tarkastellaan solutasolta yksilöiden, populaatioiden, eliöyhteisöjen ja ekosysteemien kautta aina globaaliin mittakaavaan asti. Keskeinen lähtökohta ilmiöiden kuvaukselle ja selittämiselle on evoluutioteoria, jota tarkastellaan solutasolta alkaen. Kokonaisuuden opintojaksoilla tarkastellaan kriittisesti myös ihmisen aiheuttamia ympäristöongelmia sekä ihmisen ja ympäristön välistä vuorovaikutusta eri näkökulmista. Lisäksi pohditaan keinoja ympäristöongelmien vähentämiseksi.

Opinnoissa opiskelija löytää selityksiä useisiin laajan mittakaavan, mutta myös pienemmän mittakaavan ilmiöihin:

  • Mitkä ovat elämän perusedellytykset maapallolla? Miten energia virtaa ja aineet kiertävät?
  • Mitä luonnon monimuotoisuus oikeastaan tarkoittaa ja mikä rooli evoluutiolla on monimuotoisuudessa? Miksi on niin monenlaisia eliöitä?
  • Mitkä ovat kestävän kehityksen edellytykset? Mitkä ovat ihmisen aiheuttamien ympäristöongelmien syitä ja seurauksia?
  • Millaisia ilmiöitä järvissä ja merissä tapahtuu ja millaisia vesieliöitä niissä elää? Miten vesiä tulisi hyödyntää?
  • Mikä on solun rakenne ja mitä yksittäisessä solussa itse asiassa tapahtuu? Miten geenit toimivat?

Lisätietoja

Tarkat tiedot bio- ja ympäristötieteiden perusopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

 

Avainsanat

  • bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot
  • biologia

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi