Avoin yo, Draamakasvatuksen aineopinnot, lv. 2019–2020

Opintojen laajuus
35 opintopistettä
Opetustapa
Opintomaksu
525,00 Euroa

Tavoite

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa

  • hyödyntää draamaa yhteisöllisenä, vuorovaikutuksellisena ja kokemuksellisena taidemuotona
  • hyödyntää taiteellisen oppimisprosessin mahdollisuudet draamakasvatuksen eri genreissä
  • käsikirjoittaa, soveltaa, suunnitella ja toteuttaa erilaisia draamakasvatuksellisia kokonaisuuksia opetuksessaan ja ohjaustyössään
  • reflektoida käyttöteoriaansa opettaja-taiteilija-tutkijana ja toimia draamakasvatuksen asiantuntijana
  • käyttää draamakasvatuksen genrejä aktivoivina yhteiskunnallisina toimintamuotoina

Koulutuksen sisältö

Tähän ryhmään voivat ilmoittautua uusina opiskelijoina vain erillisen haun kautta opiskelijoiksi hyväksytyt.
Lisätietoa draamakasvatuksen hausta löydät oppiaineen verkkosivuilta.

Draamakasvatus on taidekasvatuksellinen ja kokemuksellinen oppiaine. Siinä opiskellaan ja tutkitaan draaman ja teatterin keinoja opetus- ja kasvatustyössä sekä draamaa taideaineena eri kasvatus- ja oppimisympäristöissä. Oppiaineena se rakentuu sosiokulttuuriseen ja yhteisölliseen oppimiseen ja korostaa taiteen osallistavaa ja tutkivaa roolia. Opettajuutta tarkastellaan eri ammattikuvia yhdistelevistä näkökulmista: opettaja-dramaturgi, opettaja-ohjaaja, opettaja-näyttelijä.

Aineopinnoissa (35 op) tavoitteena on draamaopettajalta (ilmaisutaidon opettajalta) vaadittavien opetettavan aineen opintojen suorittaminen (lukioasetus A 719/1984). Draamakasvatuksen aineopinnoissa syvennetään draaman ohjaamisen taitoja ja tietoja esittävän, osallistavan ja soveltavan draaman genreissä sekä opiskellaan draamaa eri oppiaineita integroivana tutkimusmetodina.

AINEOPINTOIHIN SISÄLTYVÄT OPINTOJAKSOT:

Draamaopettaja oman työnsä tutkijana

ODKA2110 Draamakasvatuksen oppimispotentiaali (2 op)

ODKA2120 Tutkiva, arvioiva ja reflektoiva draamaopettajuus (3 op)

Draamakasvatuksen ja teatterin historia

ODKA2130 Draaman ja teatterin historia (3 op)

Dramaturgia II

ODKA2140 Dramaturgia (4 op),

Esittävä draama II

ODKA2150 Improvisaatio ja kehollinen ilmaisu (3 op)

ODKA2160 Teatteri- ja elokuvailmaisu (2 op)

Soveltava draama II

ODKA2170 Prosessidraama, foorumiteatteri ja tarinateatteri (3 op)  

ODKA2180 Työpajateatteri (TIE) (3 op)

Projektiopinnot

ODKA2190 Projekti 1 (2 op)

ODKA2200 Projekti 2 (4 op)

Draamakasvatuksen tutkimus

ODKA2210 Proseminaari (6 op)

 

Lisätietoja

Tarkat tiedot draamakasvatuksen aineopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/draamakasvatus

Avainsanat

  • draamakasvatus

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi