Avoin yo, Draamakasvatuksen aineopinnot, lv. 2020 – 2021

Opintojen laajuus
35 opintopistettä
Opetustapa
Opintomaksu
525,00 Euroa

Tavoite

Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelija osaa:

• toimia dialogisesti ja hyödyntää draamaa yhteisöllisenä, vuorovaikutuksellisena ja kokemuksellisena taidemuotona

• hyödyntää taiteellisen oppimisprosessin mahdollisuudet draamakasvatuksen eri genreissä

• käsikirjoittaa, soveltaa, suunnitella ja ohjata draamakasvatuksellisia kokonaisuuksia eettisesti ja pedagogisesti mielekkäällä tavalla

• hahmottaa draamakasvatuksen tutkimuksen kenttää ja hallitsee tieteellisen tutkimuksen perusperiaatteet

• reflektoida pedagogis-taiteellista toimintaansa draamakasvatuksen asiantuntijana

• käyttää draamakasvatuksen genrejä aktivoivina toimintamuotoina erilaisissa kasvatuksellisissa, opetuksellisissa ja muissa hyvinvointia edistävissä konteksteissa

Koulutuksen sisältö

Tähän ryhmään voivat ilmoittautua uusina opiskelijoina vain erillisen haun kautta opiskelijoiksi hyväksytyt.
Lisätietoa draamakasvatuksen hausta löydät oppiaineen verkkosivuilta.

• Draamakasvatuksen genretietoisuuden syventäminen

• Draamakasvatuksen tutkimus

• Draamaopettaja opettaja-taiteilija-tutkijana

• Draamaopettajuuteen kasvaminen

• Taiteellis-pedagoginen ja praktis-teoreettinen asiantuntijuus draamakasvatuksessa

 

AINEOPINTOIHIN SISÄLTYVÄT OPINTOJAKSOT:

Draamaopettaja oman työnsä tutkijana

ODKA2310 Draamaopettajuuden filosofia ja pedagogiikka (3 op)

ODKA2320 Reflektoiva ja tutkiva draamaopettaja (3 op)

Draamakasvatuksen ja teatterin historia

ODKA2330 Draamakasvatuksen ja teatterin historia (3 op)

Dramaturgia II

ODKA2340 Dramaturgia ja käsikirjoittaminen (5 op)

Esittävä draama II

ODKA2350 Improvisaatio ja liikeilmaisu (2 op)

ODKA2360 Elokuva- ja teatteri-ilmaisu (2 op)

ODKA2370 Klovneria ja ääni-ilmaisu (2 op)

Soveltava draama II

ODKA2380 Prosessidraama ja foorumiteatteri (2 op)

ODKA2390 Työpajateatteriprojekti (3 op)

ODKA2400 Tarinateatteri ja naamioteatteri (2 op)

Draamakasvatuksen käytäntö ja tutkimus

ODKA2410 Draamaprojekti (2 op)

ODKA2420 Tutkimusprojekti (6 op)

 

Lisätietoja

Tarkat tiedot draamakasvatuksen aineopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/draamakasvatus

Avainsanat

  • draamakasvatus

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi