Avoin yo, Draamakasvatuksen perusopinnot, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
25 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
375,00 Euroa

Tavoite

Osaamistavoitteet: Opintokokonaisuuden jälkeen opiskelija osaa

  • draamakasvatuksen teoreettiset perusteet yhteisöllisessä ja yksilöllisessä  oppimisprosessissa
  • hahmottaa draamakasvatuksen tutkimuksen kenttää
  • perustella draaman taidemuotona
  • perustella ja reflektoida toimintaansa ja kasvamistaan draamaopettajana 
  • opettaa ja ohjata esittävää ja soveltavaa draamaa erilaisissa oppimisympäristöissä ja konteksteissa

Koulutuksen sisältö

Tähän ryhmään voivat ilmoittautua uusina opiskelijoina vain erillisen haun kautta opiskelijoiksi hyväksytyt.
Lisätietoa draamakasvatuksen hausta löydät oppiaineen verkkosivuilta.

Draamakasvatuksen perusopinnot sopivat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita draamasta taidemuotona sekä draaman ja toiminnallisten työtapojen käyttämisestä kasvatus- ja opetustyössä. Opiskelu soveltuu esimerkiksi opettajille, ilmaisutaidon opettajille, teatterikerhojen vetäjille, lastentarhanopettajille, nuoriso-ohjaajille sekä niille, jotka ovat kiinnostuneita oman ilmaisunsa kehittämisestä. Draamakasvatuksen perusopinnot käyvät opettajankoulutuslaitosten erikoistumisaineeksi.

Draamakasvatus on taidekasvatuksellinen ja kokemuksellinen oppiaine. Siinä opiskellaan ja tutkitaan draaman ja teatterin keinoja opetus- ja kasvatustyössä sekä draamaa taideaineena eri kasvatus- ja oppimisympäristöissä. Oppiaineena se rakentuu sosiokulttuuriseen ja yhteisölliseen oppimiseen ja korostaa taiteen osallistavaa ja tutkivaa roolia.

Opiskelussa korostuu teorian ja käytännön tiivis vuorovaikutus: lähijaksojen toiminnalliset jaksot nivotaan teoriaan oppimistehtävissä. Opiskeluprosessissa vuorottelevat siis yksilöllinen työskentely sekä ryhmässä oppiminen. Perusopinnoissa rakennetaan omien taitojen kehittämisen kautta käytännöllis-teoreettinen orientaatio draamaopettajuuteen ja luodaan yleiskuva draamakasvatuksen eri työtavoista ja genreistä sekä opiskellaan esittävän ja osallistavan draaman tekemisen ja ohjaamisen perusteita.

Opiskelu muodostuu 15 tunnin mittaisista toiminnallisista lähijaksoista, jolloin perehdyt käytännön harjoituksin ja keskusteluin opiskeltavaan asiaan. Oppimistehtävillä syvennät lähijaksojen asioita. Läpi opiskeluprosessin arvioit omaa oppimistasi oppimispäiväkirjan avulla. Perusopintojen jälkeen sinulla on mahdollisuus hakea 35 opintopisteen laajuisiin aineopintoihin, jotka syventävät tietojasi ja taitojasi.

PERUSOPINTOIHIN SISÄLTYVÄT OPINTOJAKSOT

Draamakasvatuksen perusteet

ODKP1110 Draamakasvatuksen perusteet ja genreajattelu (2 op)

ODKP1120 Draamakasvatuksen kartalle (3 op)

Dramaturgia I

ODKP1130 Dramaturgian perusteet ja näytelmäanalyysi (3 op)

ODKP1140 Dramatisointisuunnitelma (2 op)

Esittävä draama I

ODKP1150 Improvisaatio ja liike (3 op)

ODKP1160 Näyttelijän- ja ohjaajantyö (2 op)

Soveltava draama I

ODKP1170 Prosessidraaman dramaturgia ja ohjaaminen (2 op)

ODKP1180 Prosessidraamasuunnitelma (3 op)

Draamaopettajuuteen kasvaminen

ODKP1190 Draamaopettaja taiteilijana ja kasvattajana (5 op)

 

Lisätietoja

Tarkat tiedot draamakasvatuksen perusopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/draamakasvatus

Avainsanat

  • draamakasvatus

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi