Avoin yo, Draamaopettajuuden filosofia ja pedagogiikka, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
3 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus
Opintomaksu
45,00 Euroa

Tavoite

Opintojaksot ODKA2310 ja ODKA2320 suoritettuaan opiskelija:

• osaa kuvata omaa ammatillisen identiteetin kasvuprosessia

• osaa kuvata omaa opetusfilosofiaansa ja sen perusteita

• hallitsee rakentavan palautteen ja arvioinnin perusteet taiteellisessa oppimisessa

• osaa reflektoida, analysoida ja perustella omaa pedagogista ajatteluaan ja toimintaansa draamaopettajana yhteiskunnan eri sektoreilla

Koulutuksen sisältö

Tälle opintojaksolle voivat ilmoittautua uusina opiskelijoina vain erillisen haun kautta opiskelijoiksi hyväksytyt.
Lisätietoa draamakasvatuksen hausta löydät oppiaineen verkkosivuilta.

• Draamaopettajan ammatillinen, pedagoginen ajattelu ja toiminta

• Oman oppimisen reflektointi

• Palaute ja arviointi ammatillisena vuorovaikutuksena

• Oma asiantuntijuus ja dialogisuus opiskelijoiden oppimisen tukena

Lisätietoja

Opintojakso on osa draamakasvatuksen aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/draamakasvatus

Avainsanat

  • draamakasvatus

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi