Avoin yo, Draamaprojekti, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
2 opintopistettä
Opetustapa
Opintomaksu
30,00 Euroa

Tavoite

Opintojaksot ODKA2410 ja ODKA2420 suoritettuaan opiskelija

  • osaa ohjata draamakasvatuksen genrejä erilaisissa oppimiskonteksteissa
  • osaa arvioida, reflektoida ja kehittää pedagogiikkansa draamaopettajana
  • tuntee kansallista ja kansainvälistä draamakasvatuksen tutkimusta
  • osaa soveltaa tieteellisen tutkimuksen periaatteita omissa projekteissaan
  • osaa arvioida kriittisesti draamatyöskentelyn ja -tutkimuksen yhteiskunnallista merkitystä

Koulutuksen sisältö

Tälle opintojaksolle voivat ilmoittautua uusina opiskelijoina vain erillisen haun kautta opiskelijoiksi hyväksytyt.
Lisätietoa draamakasvatuksen hausta löydät oppiaineen verkkosivuilta.

  •  Esittävän ja soveltavan draaman projektit: suunnittelu, toteutus, arviointi ja reflektio
  • Oman draamaosaamisen syventäminen
  • Draamakasvatus tutkimuskohteena
  • Tieteelliseen tietoon perustuva kriittinen reflektio

 

Lisätietoja

Opintojakso on osa draamakasvatuksen aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/draamakasvatus

Avainsanat

  • draamakasvatus

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi