Avoin yo, Ekologia, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
3 opintopistettä
Opetustapa
Opintomaksu
45 Euroa

Tavoite

Opintojakson käytyään opiskelija osaa määritellä ekologian peruskäsitteet, hallitsee ekologian keskeiset englanninkieliset termit, osaa kuvailla käsitteiden välisiä suhteita ja näin ymmärtää ekologian perusteorioita. Opiskelija osaa selittää, miten eri ekologiset tekijät vaikuttavat yksilö-, populaatio-, yhteisö- ja ekosysteemitasolla ja osaa arvioida ekologisen tiedon luotettavuutta tutkimusesimerkkien valossa.

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain syksystä 2019 kesään 2020 sekä suorittaa ne etäopiskellen.

Kurssilla opiskellaan ekologian perusteita yksilö-, populaatio-, yhteisö- ja ekosysteemitasolla. Ekologian ja evoluution rajapintaan tutustutaan tarkastelemalla yksiöiden välistä vaihtelua sekä käyttäytymis- ja elinkiertoekologiaa. Kurssilla käydään lävitse populaation kasvu, säätely ja rajoittaminen sekä dynamiikka. Yhteisöekologiassa tutustutaan eliöiden välisiin vuorovaikutuksiin, kuten kilpailu, herbivoria, saalistus, loisinta ja mutualismi. Aluetason ekologiassa huomio on metapopulaatioissa, metayhteisöissä ja maisemaekologiassa.

Lisätietoja

Opintojakso on osa luonnonvarat ja ympäristö -aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/biotieteet

Avainsanat

  • bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot
  • luonnonvarat
  • ekologia
  • biotieteet
  • biologia

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi