Avoin yo, Ekologia, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
3 opintopistettä
Opetustapa
Opintomaksu
45 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa määritellä ekologian peruskäsitteet
 • osaa kuvailla käsitteiden välisiä suhteita ja näin ymmärtää ekologian perusteorioita
 • osaa selittää, miten eri ekologiset tekijät vaikuttavat yksilö-, populaatio-, yhteisö- ja ekosysteemitasolla
 • osaa arvioida ekologisen tiedon luotettavuutta tutkimusesimerkkien valossa
 • tunnistaa ekologian perusteorioiden tärkeyden ihmisen ekosysteemeissä aikaansaamien ongelmien ymmärtämisessä
 • hallitsee ekologian keskeiset englanninkieliset termit. 

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain syksystä 2020 kesään 2021 sekä suorittaa ne etäopiskellen.

Kurssilla opiskellaan ekologian perusteita yksilö-, populaatio-, yhteisö- ja ekosysteemitasolla. Ekologian ja evoluution välistä yhteyttä havainnollistetaan tarkastelemalla yksilöiden välistä vaihtelua sekä käyttäytymis- ja elinkiertoekologiaa. Kurssilla käydään lävitse populaation kasvu, säätely ja rajoittaminen sekä dynamiikka. Yhteisöekologiassa tutustutaan eliöiden välisiin vuorovaikutuksiin, kuten kilpailu, herbivoria, saalistus, loisinta ja mutualismi. Aluetason ekologiassa huomio on metapopulaatioissa, metayhteisöissä ja maisemaekologiassa. 

Lisätietoja

Opintojakso on osa luonnonvarat ja ympäristö -aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/biotieteet

Avainsanat

 • bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot
 • luonnonvarat
 • ekologia
 • biotieteet
 • biologia

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi