Avoin yo, Elämänkatsomustiedon opintokokonaisuus, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
35 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
525 Euroa

Tavoite

Tiedot: Humanististen ja sekulaarien sekä ei-sekulaarien katsomustraditioiden tuntemus, filosofisen ihmistutkimuksen alat, maailmankatsomusten perusteet; hyvän elämän, yhteiskunnan, kulttuurin ja identiteetin sekä etiikan keskeisten näkemysten tuntemus

Taidot: Elämänkatsomustieto - oppiaineen opettamisen edellyttämät taidot: oppiainesisältöjen kehittäminen ja kytkeminen opetustyöhön perehtymisvaiheesta lähtien opetuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin oppiainepedagogiikan mukaisesti

Asenteet: Kriittisen ja sivistysmyönteisen asenteen omaksuminen, opettajuuteen jatkuvan oppimisen asenteella suhtautuminen

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain syksystä 2020 kesään 2021 sekä suorittaa ne täysin etäopiskellen. 

Humanismi, sekulaarit ja ei-sekulaarit katsomukset sekä niiden tutkiminen, sekä näiden traditioiden tuntemus

Ihmisen ja ympäristön tutkimukselliset näkökulmat kokonaisvaltaisen maailmankuvan muodostamisessa

Laaja valikoima näkemyksiä koskien hyvää elämää, etiikkaa, yhteiskuntaa, todellisuutta ja sen eri puolia.

Opintokokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot

  • EKTA2001 Opettajaseminaari (5 op)
  • EKTA2007 Hyvinvointi ja hyvä elämä (5 op)
  • EKTA2003 Maailmanuskonnot (5 op)
  • EKTA2004 Sekulaarit katsomukset, ateismi ja uskontokritiikki (5 op)
  • EKTA2005 Maailmankuvien filosofia (5 op)
  • EKTA2006 Filosofinen ihmistutkimus : Ihmisen tutkimisen perusteet (5 op)
  • EKTA180 Yhteiskunta, kulttuuri ja identiteetti (5 op)

Lisätietoja

Tarkat tiedot elämänkatsomustiedon opintokokonaisuudesta, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • aineenopettaja
  • elämänkatsomustieto

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi