Avoin yo, Englannin kielen aineopinnot lv. 2019–2020

Opintojen laajuus
32 opintopistettä
Opetustapa
Opintomaksu
1295 Euroa

Tavoite

Englannin kielen aineopinnot suoritettuaan opiskelija


• osaa viestiä täsmällisesti ja sujuvasti, työskennellä ryhmässä ja esiintyä työelämän viestintätilanteissa
• tuntee akateemisen kirjoittamisen konventiot, osaa etsiä, analysoida ja soveltaa tietoa sekä argumentoida kirjallisesti
• osaa soveltaa valitsemaansa kielitieteen teoriaa ja menetelmiä kielen rakenteen, merkityksen ja käytön analyysiin
• tuntee oman suuntautumisvaihtoehtonsa keskeiset käsitteet, teoriat ja tutkimusmenetelmät
• tuntee työelämän kielenkäyttöön liittyviä erityiskysymyksiä ja haasteita; osaa soveltaa tutkimustietoa näiden käsittelyyn
• tuntee tutkimusprosessin vaiheet, osaa toteuttaa empiirisen tutkimuksen ja raportoida sen.

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille hyvät valmiudet englannin kielen opettajan ammattiin, koulutuksen hallintoon tai suunnittelutehtäviin tai muihin englannin kielen ja viestinnän asiantuntijan tehtäviin esimerkiksi yrityksissä, organisaatioissa ja yhteisöissä. Opinnot kehittävät monipuolisesti erilaisia asiantuntijatehtävissä tarvittavia valmiuksia.

Koulutuksen sisältö

Englannin kieli oppiaineena tarkoittaa opetusta ja tutkimusta, jonka kohteena on englantilaisen kielialueen kieli ja kulttuuri. Jyväskylän yliopistossa englannin kielen opetuksessa ja tutkimuksessa painottuvat nykyenglannin rakenteet ja käyttö, kielen oppiminen ja opettaminen sekä tekstien, digitaalisen viestinnän ja vuorovaikutuksen muodot ja merkitykset. Opetussuunnitelma sisältää kaikille yhteisiä kielitieteellisiä opintoja, kielitaito- ja viestintäopintoja sekä opintokokonaisuuksia niiltä kielentutkimuksen alueilta, jotka ovat keskeisiä kielen oppimisen ja opettamisen asiantuntijuus -suuntautumisvaihtoehdossa.

Aineopintojen opintojaksot

  • EKIA1002 Three Genres (3 op), kontaktiopetus
  • EKIA152 Oral Communication for Teachers (2 op), kontaktiopetus
  • EKIA303 What is a Word (5 op), kontaktiopetus
  • EKIA514 Sociolinguistics 1 (4 op), kirjatentti
  • EKIA4001 American Novels (4 op), kirjatentti
  • EKIA315 Current Issues in Teaching English (5 op), kontaktiopetus
  • EKIA3001 Pedagogical Practices in Classroom Interaction (5 op), kontaktiopetus

Valinnaiset kirjatentit (valitaan yksi):

  • EKIA390 Learning and Teaching Grammar and Vocabulary (4 op)
  • EKIA391 Reading and Writing in a Foreign Language (4 op)
  • EKIA392 Learning Disorders from the Perspective of SLA (4 op)

Huom. Opintojen suorittaminen edellyttää lähiopetukseen osallistumista.

Maksullisuus

Aineopintojen hinta on 1295 euroa.

Opintoihin valitut vahvistavat opiskelupaikkansa maksamalla opintomaksusta 150 euron osuuden kahden viikon sisällä tulosten julkistamisesta. Loppusumman (1145 euroa) voi maksaa 1 erässä (syyskuu 2019) tai 2 erässä (syyskuu 2019 ja tammikuu 2020).

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi