Avoin yo, Englannin kielen perusopinnot, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
28 opintopistettä
Opetustapa
Opintomaksu
420 Euroa

Tavoite

Englannin kielen perusopinnot suoritettuaan opiskelija

 • tuntee kielitieteen peruskäsitteitä, keskeisiä teorioita ja sovellusalueita
 • osaa viestiä sujuvasti suullisesti ja kirjallisesti englannin kielellä eri tilanteissa sekä tuntee akateemisen kirjoittamisen prosessin ja konventiot
 • tuntee englannin kielen rakenteet, osaa analysoida niitä erilaisissa teksteissä ja vuorovaikutustilanteissa
 • tunnistaa tekstien, lukemisen, kirjoittamisen ja suullisten vuorovaikutustilanteiden erityispiirteitä ja osaa soveltaa diskurssin tutkimuksen työkaluja näiden analysointiin
 • tuntee englanninkielisen maailman kulttuuria ja historiaa; osaa yhdistää tietoa näistä nyky-yhteiskunnan ilmiöiden tarkasteluun
 • tunnistaa englannin kielen kehitysvaiheet ja osaa tarkastella nyky-englannin vaihtelua 
 • osaa soveltaa kirjallisuudentutkimuksen välineitä englanninkielisten kirjallisten tekstien analyysiin
 • tuntee oman suuntautumisvaihtoehtonsa erityiskysymyksiä ja lähestymistapoja

Koulutuksen sisältö

Englannin kieli oppiaineena tarkoittaa opetusta ja tutkimusta, jonka kohteena on englantilaisen kielialueen kieli ja kulttuuri. Jyväskylän yliopistossa englannin kielen opetuksessa ja tutkimuksessa painottuvat nykyenglannin rakenteet ja käyttö, kielen oppiminen ja opettaminen sekä tekstien, digitaalisen viestinnän ja vuorovaikutuksen muodot ja merkitykset.

Opetussuunnitelma sisältää kaikille yhteisiä kielitieteellisiä opintoja, kielitaito- ja viestintäopintoja sekä opintokokonaisuuksia niiltä kielentutkimuksen alueilta, jotka ovat keskeisiä valitussa suuntautumisvaihtoehdossa. Perusopintojen tavoitteena on antaa hyvät perustiedot keskeisiltä alueilta, kehittää kirjallisen ja suullisen viestinnän taitoja.

Opinnot soveltuvat esimerkiksi

 • kaikille englannin kielen opetuksesta ja tutkimuksesta kiinnostuneille,
 • yliopistoon kielten pääaineopintoihin hakeville ja
 • luokanopettajille ja kielten opettajille, jotka haluavat lisäpätevyyttä työhönsä.

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

Viestintätaidot (7 op)

 •   EKIP1001 Pronunciation and Oral Skills (3 op)
 •   EKIP102 Academic Writing (4 op)

Kielitieto (12 op)

 •    KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen (2 op)
 •    EKIP2001 Introduction to Language Studies (4 op)
 •    EKIP103 Practical Grammar (2 op)
 •    EKIP2002 Exploring Grammar (2 op)
 •    EKIP404 Discourse and Literacy (2 op)

Kieli, kulttuuri ja yhteiskunta (6 op)

 •    EKIP504 The Story of English (2 op)
 •    EKIP506 Cultural History of the English-Speaking World (4 op)

Kirjallisuus (3 op)

 •    EKIP403 Intoduction to Literary Studies (3 op)

Lisätietoja

Tarkat tiedot englannin kielen perusopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta

Avainsanat

 • englannin kielen perusopinnot
 • englannin kieli

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi