Avoin yo, Epäorgaanisen kemian perusteet, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson hyväksytysti suorittanut opiskelija:

 • Tietää jaksollisen järjestelmän rakenteen ja sen päätrendit.
 • Muistaa epäorgaanisen kemian perustermit.
 • Ymmärtää kemiallisten sidosten jaon päätyyppeihin.
 • Pystyy kuvaamaan yksinkertaisten kiinteiden aineiden rakenteita.
 • Tuntee Brønstedin ja Lowryn sekä Lewisin teoriat hapoista ja emäksistä.
 • Osaa soveltaa hapetuslukuja hapetus-pelkistys -reaktioiden kuvaamiseen.
 • Osaa soveltaa IUPAC:n nimeämissääntöjä yksinkertaisten epäorgaanisten yhdisteiden nimeämiseen.

Työelämätaidot:

 • Tuntee yleisimpien (epäorgaanisten) tutkimusmenetelmien perusteet ja niiden kemiallisia sovelluskohteita.
 • Harjaantuu luonnontieteeseen perustuvan vieraskielisen testin (kirja) käytössä.

Koulutuksen sisältö

Opintojaksolla käsitellään:

 • atomien  elektronirakenteet,
 • Jaksollinen järjestelmä ja sen trendit.
 • Kemiallisen sitoutumisen perusteet.
 • Ionisidokset ja ioniset yhdisteet.
 • Metallisidokset ja metallit.
 • Yksinkertaisten kiinteiden aineiden rakenteet.
 • Hapot ja emäkset.
 • Hapetusluvut ja hapetus-pelkistys –reaktiot.
 • Epäorgaanisten yhdisteiden nimeäminen.

Lisätietoja

Opintojakso on osa kemian perusopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kemia

Avainsanat

 • kemia
 • epäorgaaninen kemia

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi