Avoin yo, Erityispedagogiikan aineopinnot, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
35 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
525 Euroa

Tavoite

Erityispedagogiikan sivuaineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa

 • kuvata erityispedagogiikan keskeisiä toimintaympäristöjä
 • erotella erilaisia kehityksen ja oppimisen tuen tarpeisiin vaikuttavia tekijöitä
 • osaa noudattaa ammattieettisiä periaatteita työskentelyssään
 • analysoida erilaisia teoreettisia näkökulmia tuen tarpeen määrittämisessä ja toteuttamisessa

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain syksystä 2020 kesään 2021 sekä suorittaa ne täysin etäopiskellen.

 • oppimisvaikeudet
 • moninaisuus ja oikeudenmukaisuus
 • erilaiset kommunikaatiomenetelmät
 • vammaistutkimus
 • autismikirjo
 • moni- ja vaikeavammaisuus

AINEOPINTOIHIN SISÄLTYVÄT OPINTOJAKSOT

Sisältöopinnot:

 • ERIA1010 Oppimisvaikeudet pedagogisena haasteena (5 op)
 • ERIA1020 Moninaisuus ja oikeudenmukaisuus palvelujärjestelmissä (5 op)
 • ERIA1040 Yhteiskuntatieteellinen vammaistutkimus ja inklusiivinen kasvatus (5 op)
 • ERIA1050 Autismikirjo, moni- ja vaikeavammaisuus: taustaoletukset, tukipalvelut ja pedagogiset ratkaisut (5 op)
 • ERIA1080 Vuorovaikutuksen ja oppimisympäristöjen esteettömyys (5 op)

Tutkimusmenetelmäopinnot:

 • KTKA2010 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Laadulliset tutkimusmenetelmät (5 op)
 • KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät (5 op)

Tutkielmaopinnot tai tutkimukseen perehtyminen ja harjoittelu:

 • ERIA4200 Proseminaari (9 op)
 • LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet (1 op)

tai

 • KLAA4100 Kasvatustieteelliseen tutkimukseen perehtyminen (5 op) JA
 • ERIA283 Harjoittelu: Tutustuminen erityiskasvatuksen toimintaympäristöihin (5 op)

Muut opinnot:

 • KTKO1005 Johdatus määrälliseen tutkimukseen (2 op)

Lisätietoja

Tarkat tiedot erityispedagogiikan aineopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • erityiskasvatus
 • erityispedagogiikka

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi