Avoin yo, Faktan ja fiktion vuoropuhelu kirjoittamisessa, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • havainnoida faktan ja fiktion raja-alueita
  • selittää faktan ja fiktion yhtäläisyyksiä ja eroja sekä läsnäoloa samassa tekstissä
  • hankkia tietoa kirjoittamisen pohjaksi
  • ymmärtää faktan kerronnallisen luonteen
  • tuottaa samasta aihiosta faktaa ja fiktiota.

Koulutuksen sisältö

Kurssille voivat ilmoittautua uutena opiskelijana vain kirjoittamisen perusopintoihin erillisen haun kautta valitut opiskelijat.

Faktan ja fiktion kohtaaminen kirjoittamisessa. Toden ja kuvitteellisen vuoropuhelu kirjoitusprosessissa.

Lisätietoja

Tarkat tiedot kirjoittamisen perusopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • kirjoittamisen perusopinnot
  • kirjoittaminen

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi