Avoin yo, Faktan ja fiktion vuoropuhelu kirjoittamisessa, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • hankkia tietoa kirjoittamisen pohjaksi
  • soveltaa oppimaansa ja tuottaa samasta aihiosta faktaa ja fiktiota
  • havainnoida faktan ja fiktion yhtäläisyyksiä ja eroja sekä läsnäoloa samassa tekstissä
  • ymmärtää faktan kerronnallisen luonteen ja fiktion tosiasialuonteen
  • tunnistaa faktaan ja fiktioon liittyviä eettisiä kysymyksiä.

Koulutuksen sisältö

Faktan ja fiktion erot, yhtäläisyydet ja rajapinnat kirjoittamisessa. Toden ja kuvitteellisen vuoropuhelu kirjoitusprosessissa. Tiedon vastuullinen soveltaminen.

Lisätietoja

Tarkat tiedot kirjoittamisen perusopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • kirjoittamisen perusopinnot
  • kirjoittaminen

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi