Avoin yo, Filosofian historia, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää filosofian historian erityisluonteen ja tunnistaa sen merkityksen nykyisille filosofisille keskusteluille. Opiskelija tuntee länsimaisen filosofian historian vaiheet pääpiirteissään sekä eri aikakausien keskeisimmät ajattelijat ja keskustelut. Opiskelija ymmärtää filosofianhistoriallisen tutkimuksen tärkeimmät metodit sekä alkuperäistekstien kääntämiseen ja kontekstiin liittyvät filosofiset ja käsitehistorialliset ongelmat. Opiskelija osaa käyttää tärkeimpiä filosofianhistoriallisia tietolähteitä ja käsittää alkuperäistekstien merkityksen filosofian historian ymmärtämisessä.

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain syksystä 2020 kesään 2021 ja suorittaa sen etäopiskellen.

  •  Länsimaisen filosofian historian aikakaudet antiikista moderniin aikaan
  • Filosofian historian filosofinen merkitys
  • Filosofisten tekstien argumentit ja peruskäsitteet

Lisätietoja

Opintojakso on osa yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopintojen filosofian opintosuunnan opintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/yhteiskuntatieteet.

Avainsanat

  • filosofia
  • aineenopettaja

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi