Avoin yo, Filosofian praktikum, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee filosofisen työn tärkeimmät periaatteet ja käytännöt eli filosofisen keskustelun, perustelujen ja argumenttien esittämisen, tekstitulkinnan ja kriittisen kysymyksenasettelun. Hän ymmärtää filosofisen tutkimuksen tärkeimmät erityispiirteet sekä tuntee useita erilaisia tapoja toteuttaa filosofian päämääriä. Hän on saanut kokemusta filosofian käytännöistä, kuten filosofisten kysymysten muotoilusta, päätelmien ja argumenttien analyysistä sekä väitteiden perustelemisesta. Opiskelijalle syntyy alustava ymmärrys filosofisen työn suhteesta filosofian perinteeseen sekä erityistieteelliseen tutkimustyöhön.

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain syksystä 2020 kesään 2021 ja suorittaa sen etäopiskellen.

  •  Filosofisen kysymyksenasettelun ja ongelmanmuotoilun erityispiirteet
  •  Filosofisten käsitteiden, kantojen, argumenttien ja teorioiden luonne
  •  Filosofisen keskustelun rakenne ja osatekijät
  •  Filosofisen keskustelun suhde filosofian perinteeseen
  •  Filosofisen tutkimuksen suhde erityistieteisiin

Lisätietoja

Opintojakso on osa yhteiskuntatieteiden ja filosofian aineopintojen filosofian opintosuunnan opintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/yhteiskuntatieteet.

Avainsanat

  • filosofia
  • aineenopettaja

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi