Avoin yo, Fyysinen ja sosiaalinen ympäristö vanhuudessa, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • kuvata ympäristögerontologian tyypillisimmät teoriat ja käsitteet
  • kuvata fyysisen ja sosiaalisen ympäristön merkityksen ikääntyneen ihmisen näkökulmasta
  • arvioida ympäristön piirteitä iäkkään henkilön asumisen, liikkumismahdollisuuksien ja elämänlaadun kannalta

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain syksystä 2020 kesään 2021 ja suorittaa sen etäopiskellen.

  • Ympäristögerontologian teoriat ja käsitteet

  • Ympäristön fyysisten piirteiden havainnointi ja arviointi ikääntyneen ihmisen näkökulmasta

  • Fyysinen ympäristö ikääntyneen henkilön terveyden ja liikkumisen edistämisessä

  • Sosiaalinen ympäristö ja terveyden edistäminen ihmisen vanhetessa

Lisätietoja

Opintojakso on osa gerontologian perusopintokokonaisuutta. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • gerontologia
  • vanhustyö
  • vanheneminen

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi