Avoin yo, Gerontologian aineopinnot, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
35-37 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
Euroa

Tavoite

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

 • Osaa arvioida gerontologisen tutkimuksen tuottamaa tietoa
 • Tunnistaa ja osaa arvioida ihmisen vanhuuteen liittyviä geriatrisiaerityiskysymyksiä
  tunnistaa iäkkään ihmisen terveyttä ja toimintakykyä ylläpitäviä ja edistäviä
  tekijöitä ja osaa soveltaa terveyden edistämisen keinoja eri tilanteissa ja
  ympäristöissä
 •  Osaa käydä tieteellistä keskustelua ihmisen fyysiseen, psyykkiseen,
  kognitiiviseen ja sosiaaliseen vanhenemiseen, erityisesti terveyteen ja
  toimintakykyyn liittyvistä teemoista
 •  saa arvioida väestön vanhenemisen vaikutuksia asunto- ja hoivapolitiikkaan.

 

 

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain syksystä 2019 kesään 2020 sekä suorittaa ne täysin etäopiskellen.

Gerontologian aineopinnoissa perehdytään gerontologiseen tutkimukseen,
geriatrisiin erityiskysymyksiin, iäkkäiden ihmisten terveyden ja toimintakyvyn
fyysisiin, psyykkisiin, kognitiivisiin ja sosiaalisiin ulottuvuuksiin sekä väestön
vanhenemisen vaikutuksiin asunto- ja hoivapolitiikassa.

Aineopintojen opintojaksot:


Pakolliset opintojaksot (27 op):
● TGEA1001 Elämänkulku ja vanhuuden ennakointi 2 op (JYU)
● AY7020612 (TGEA1007 JYU) Vanhuuden lääketieteellisiä erityiskysymyksiä 5
op (UEF)
● TGEA1002 Psyykkinen toimintakyky vanhuudessa 2 5 op (JYU)
● TGEA1003 Iäkkäiden ihmisten terveyden edistäminen 5 op (JYU)
● AY7020613 (TGEA1008 JYU) Sosiaaliset suhteet vanhuudessa 5 op (UEF)
● TGEA1004 Asumisen ja hoivan paikat ja politiikat 5 op (JYU)
Valinnaiset opintojaksot (8-10 op):
● TGEA1005 Gerontologiseen tutkimukseen perehtyminen 4 op (JYU)

ja yksi seuraavista:

● KTEA013 Liikunta ja vanheneminen 4 op (JYU)
● KTEA011 Kuntoutus ja terveystieteet 4 op (JYU)
● TGEA1006 Käytännön harjoittelu ja työkokemus 4 op (JYU)
● AY7020506 (TGEA1009 JYU) Vanheneminen kulttuurisena ja
yhteiskunnallisena ilmiönä 6 op (UEF)
● AY7020508 (TGEA1010 JYU) Vanhuuden sairaudet ja lääkehoito 6 op (UEF)
● AY7020505 (TGEA1011 JYU) Katsaus palvelujärjestelmiin ja eettisiin
kysymyksiin 5 op (UEF)
● TGEP160 Psyykkinen hyvinvointi vanhuudessa 4 op (JYU)
● TGEP170 Ympäristö ja vanheneminen 4 op (JYU)


TAI
● KTEY016 Kandidaattiseminaari 2 op (JYU)
ja
● KTEY017 Kandidaattitutkielma 6 op (JYU)

 

Lisätietoja

Tarkat tiedot gerontologian aineopintokokonaisuudesta, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • gerontologia
 • vanhustyö
 • vanheneminen

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi