Avoin yo, Gerontologian perusopinnot, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
25 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
375,00 Euroa

Tavoite

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa

 • määritellä gerontologian alan keskeiset käsitteet
 • tarkastella ihmisen vanhenemista yksilöllisenä ja monimuotoisena prosessina
 • arvioida eettisten kysymysten merkityksen sekä vanhustyössä että ihmisen vanhenemisen tutkimuksessa
 • arvioida ympäristötekijöiden, liikunnan ja ravitsemuksen merkitystä ikääntyvän ihmisen terveyden edistämisessä
 • lukea ja soveltaa tutkimuskirjallisuutta
 • arvioida tiedon luotettavuutta kriittisesti
 • työskennellä verkko-oppimisympäristössä ja kehittää verkko-opiskelutaitoja

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain syksystä 2020 kesään 2021 sekä suorittaa ne täysin etäopiskellen.

Gerontologian perusopinnoissa opiskelija perehtyy ihmisen vanhenemiseen terveyden ja toimintakyvyn näkökulmasta huomioiden erityiskysymyksinä ihmisen psyykkisen vanhenemisen, eettiset näkökulmat, ravitsemuksen, liikunnan ja ympäristön merkityksen.

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

 • TGEP1001 Ikääntyvän ihmisen terveyden edistäminen 1 (5 op)
 • TGEP1002 Psyykkinen toimintakyky vanhuudessa 1 (5 op)
 • TGEP1003 Fyysinen ja sosiaalinen ympäristö vanhuudessa (5 op)
 • TGEP1004 Eettisyys vanhustyössä ja vanhenemisen tutkimuksessa (3 op)
 • TGEP1005 Ravitsemuksen erityiskysymykset ikääntyessä (3 op)
 • TGEP1006 Fyysinen toimintakyky, liikunta ja vanheneminen (4 op)

Lisätietoja

Tarkat tiedot gerontologian perusopintokokonaisuudesta, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • gerontologia
 • vanhustyö
 • vanheneminen

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi