Avoin yo, Gerontologian perusopintokokonaisuus, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
26 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
260,00 Euroa

Tavoite

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

 • osaa määritellä gerontologian alan keskeiset käsitteet
 • ymmärtää vanhenemisen yksilöllisyyden ja monimuotoisuuden  
 • osaa arvioida eettisten kysymysten merkityksen sekä vanhustyössä että – tutkimuksessa
 • ymmärtää ympäristötekijöiden, liikunnan ja ravitsemuksen merkityksen iäkkään ihmisen terveyden edistämisessä

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain syksystä 2019 kesään 2020 sekä suorittaa ne täysin etäopiskellen.

Gerontologian perusopintokokonaisuudessa opiskelija perehtyy vanhenemiseen erityisesti terveyden ja toimintakyvyn näkökulmasta huomioiden myös erityiskysymyksinä eettiset näkökulmat, ravitsemuksen ja ympäristön merkityksen.

Väestön vanheneminen näkyy yhä enemmän: työelämä asettaa haasteita ikääntyvälle työvoimalle, perherakenteet muuttuvat ja hoivan tarve kasvaa. Myös työ- ja asuinoloja sekä palveluja on kehitettävä väestön ikärakenteen muutoksia vastaaviksi. Gerontologista tietoa tarvitaan sosiaali- ja terveyshuoltoalan ammattien lisäksi yhä enemmän myös muissa ammateissa. Vanhenemiseen liittyvien muutosten tuntemisesta on hyötyä yhdyskuntasuunnitteluun ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon liittyvissä tehtävissä (esim. asuminen, liikenne, päivittäistä selviytymistä tukeva teknologia, liikunta- ja kulttuuritoimi, liike-elämä sekä kansalaisten turvallisuus). Gerontologinen tieto auttaa ymmärtämään myös omaa ja läheisten ihmisten vanhenemista.

Gerontologian perusopintokokonaisuuden voi hyödyntää yliopisto-opintojen ja ammattikorkeakoulututkinnon sivuaine-/vapaavalintaisiksi opinnoiksi.

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

 • TGEP110 Gerontologian perusopintojen hops (1 op)
 • TGEP121 Vanheneminen, toimintakyky ja terveys, osa I (4 op)
 • TGEP122 Vanheneminen, toimintakyky ja terveys, osa II (4  op)
 • TGEP130 Vanhustyön ja –tutkimuksen eettisiä kysymyksiä (3 op)
 • TGEP140 Iäkkäiden ihmisten liikunta (3 op)
 • TGEP150 Vanheneminen ja ravitsemus (3 op)
 • TGEP160 Psyykkinen hyvinvointi vanhuudessa (4 op)
 • TGEP170 Ympäristö ja vanheneminen (4 op)

 

Lisätietoja

Tarkat tiedot gerontologian perusopintokokonaisuudesta, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • gerontologia
 • vanhustyö
 • vanheneminen

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi