Avoin yo, Gerontologiseen tutkimukseen perehtyminen, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
4 opintopistettä
Opetustapa
Opintomaksu
60,00 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan

 •  opiskelijalla on syvempää tietämystä yhdeltä gerontologian alueelta.
 •  osaa hakea itsenäisesti gerontologian alan tutkimuksia valitsemastaan ilmiöstä
 •  osaa laatia artikkelikatsauksen tieteellisen kirjoittamisen periaatteita noudattaen
 •  osaa yhdistää, vertailla ja tiivistää tieteellistä tietoa
 •  osaa arvioida kriittisesti tieteellistä lähdekirjallisuutta

Koulutuksen sisältö

 •  Gerontologinen tutkimus
 •  Tieteellinen tieto
 •  Argumentaatio
 •  Opintojaksolla opiskelija syventää tietämystään jostakin gerontologisesta aiheesta (esim. yksinäisyys, terveyden edistäminen, fyysinen aktiivisuus) kirjoittamalla siitä tieteellisiin tutkimusartikkeleihin perustuvan kuvailevan kirjallisuuskatsauksen.

Lisätietoja

Opintojakso on osa gerontologian aineopintokokonaisuutta. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/gerontologia

Avainsanat

 • gerontologia
 • vanhustyö
 • vanheneminen

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi