Avoin yo, Harjoittelu: Tutustuminen kasvatusalan toimintaympäristöihin (kasvatustiede), lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
75,00 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • muodostaa näkemyksen kasvatusalan työympäristöistä ja –tehtävistä (opetus ja ohjaus, hallinto, asiantuntijatehtävät ja tutkimus).
 • tarkastella teoreettisten näkökulmien valossa kasvatusalan toimintaympäristöissä vaadittavaa osaamista sekä
 • ymmärtää teoreettisen tiedon merkityksen kasvatusalan toimintaympäristöjen ja tehtävien kehittämisessä.

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain syksystä 2020 kesään 2021 ja suorittaa sen etäopiskellen.

 • Kasvatusalan toimintaympäristöt

 • kasvatus- ja aikuiskasvatustieteilijän työtehtävät

 • kasvatusalan osaaminen ja asiantuntijuus

 • toimijuus

  Jakso suoritetaan itsenäisenä työskentelynä ja oppimistehtävänä

 

 

Lisätietoja

Opintojakso on osa kasvatustieteen aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • kasvatustiede
 • aikuiskasvatustiede

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi