Avoin yo, Henkilöstöjohtamisen perusopinnot, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
27 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
270 Euroa

Tavoite

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:

 • tuntee keskeiset henkilöstöjohtamisen teoriaperinteet ja käytännöt ja osaa arvioida niiden merkitystä käytännön henkilöstöjohtamisessa
 • hallitsee erityisesti henkilöstöjohtamisen, henkilöstön osaamisen kehittämisen sekä työhyvinvoinnin johtamisen perusteet
 • tunnistaa henkilöstöjohtamiseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä ja kykenee arvioimaan omaa kiinnostustaan aiheeseen
 • osaa etsiä tutkimustietoa ja soveltaa sitä käytäntöön ja ymmärtää myös vastuullisen henkilöstöjohtamisen roolin ja tärkeyden organisaatioiden käytännön toiminnassa

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain syksystä 2019 kesään 2020 sekä suorittaa ne täysin etäopiskellen.

 

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

Pakolliset opintojaksot (23 op)

 • YTTP1110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet 5 op 
 • YJOA2110 Henkilöstöjohtaminen 6 op
 • YJOA2120 Työhyvinvoinnin johtaminen 6 op 
 • YJOA2130 Johdon ja henkilöstön kehittäminen 6 op

Valinnaiset opintojaksot (valitaan 4-5 op)

 • YJOA2150 Henkilöstön rekrytointi ja työurat 4 op 
 • YJOA2140 Business and Leadership Ethics 5 op  
 • YJOA2160 Työn ja perheen suhde 4 op

Opinnot aloitetaan opintojaksosta JSBY6120 Opintojen suunnittelu avoimessa yliopistossa (1 op), joka sisältää henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laadinnan ja aiemmin suoritettujen korkeakouluopintojen hyväksi luvun. Opintojakso sisältyy opintokokonaisuuden hintaan ja siihen liittyvä tehtävänanto (ml. HOPS-lomake) löytyvät ao. opintojakson sivuilta oppimateriaali-Kopasta jaksolle ilmoittautumisen jälkeen.


Opinnot suoritetaan seuraavassa järjestyksessä:

 1. JSBY6120 Opintojen suunnittelu avoimessa yliopistossa 1 op
 2. YTTP1110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet 5 op
 3. YJOA2110 Henkilöstöjohtaminen 6 op
 4. muut opintojaksot haluamassasi järjestyksessä (valinnaiset opintojaksot YJOA2150 ja YJOA2160 suoritettavissa kevätlukukaudella 2019)

Lisätietoja

Tarkat tiedot henkilöstöjohtamisen perusopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • johtaminen
 • henkilöstöjohtaminen

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi