Avoin yo, Henkilöstöjohtamisen perusopinnot, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
27 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
405 Euroa

Tavoite

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:

 • tuntee keskeiset henkilöstöjohtamisen teoriaperinteet ja käytännöt ja osaa arvioida niiden merkitystä käytännön henkilöstöjohtamisessa
 • hallitsee erityisesti henkilöstöjohtamisen, henkilöstön osaamisen kehittämisen sekä työhyvinvoinnin johtamisen perusteet
 • tunnistaa henkilöstöjohtamiseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä ja kykenee arvioimaan omaa kiinnostustaan aiheeseen
 • osaa etsiä tutkimustietoa ja soveltaa sitä käytäntöön ja ymmärtää myös vastuullisen henkilöstöjohtamisen roolin ja tärkeyden organisaatioiden käytännön toiminnassa

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain syksystä 2020 kesään 2021 sekä suorittaa ne täysin etäopiskellen.

 

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

Pakolliset opintojaksot (23 op)

 • YTTP1110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet (5 op)
 • YJOA2120 Työhyvinvoinnin johtaminen (6 op)
 • YJOA2130 Johdon ja henkilöstön kehittäminen (6 op)
 • YJOA2170 Henkilöstöjohtamisen perusteet (6 op)

Valinnaiset opintojaksot (valitaan 4-5 op)

 • YJOA2140 Business and Leadership Ethics (5 op)
 • YJOA2160 Työn ja perheen suhde (4 op)
 • YJOA2180 Työurat ja rekrytointi (4 op)
 • YJOA2190 Tiimityön johtaminen ja ryhmädynamiikka (5 op)

Henkilöstöjohtamisen opintokokonaisuus koostuu henkilöstöjohtamisen kentälle sijoittuvista opinnoista. Opinnoissa luodaan tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet henkilöstön ja organisaatioiden vastuulliseen johtamiseen ja kehittämiseen.

Lisätietoja

Tarkat tiedot henkilöstöjohtamisen perusopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • johtaminen
 • henkilöstöjohtaminen

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi