Avoin yo, Historian aineopinnot valinnaisina opintoina, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
40 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
600 Euroa

Tavoite

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää, mitä teoriat ja menetelmät tarkoittavat ja osaa valita tutkimuskysymyksen kannalta relevantit menetelmät, teoriaviitekehykset ja aineistot

 • osaa hankkia tietoa monipuolisesti ja käyttää keskeisiä tiedonhankintavälineitä

 • on perehtynyt digitaalisen historiantutkimuksen mahdollisuuksiin

 • tuntee kotimaista ja kansainvälistä historiatieteellistä keskustelua ja kykenee osallistumaan siihen

 • on syvällisemmin perehtynyt valitsemiensa erikoistumisopintojen teemoihin ja laajentanut sisältöosaamistaan myös muissa opinnoissa.

Koulutuksen sisältö

Aineopintoihin sisältyvät opintojaksot

Historian aineopintojen pakolliset opinnot

 • HISA014 Historiantutkimuksen lähteet (5 op)
 • HISA015 Historiantutkimuksen menetelmät (5 op

Historian aineopintojen erikoistumisopinnot

 • HISA1001 Aate- ja käsitehistoria, poliittinen kulttuuri (5 op)
 • HISA1002 Arjen kulttuurihistoria (5 op)
 • HISA1003 Historian pedagogiikka (5 op)
 • HISA1004 Kansainvälisten suhteiden historia (5 op)
 • HISA1005 Kasvatuksen ja koulutuksen historia (5 op)
 • HISA1006 Kriisit ja yhteiskuntien muutos (5 op)
 • HISA1007 Lapsuuden ja perheen historia (5 op)
 • HISA1008 Luonto ja ympäristö (5 op)
 • HISA412 Sukupuolihistoria (5 op)
 • HISA1009 Talous- ja liiketoimintahistoria (5 op)
 • HISA1010 Terveys, liikunta ja kulttuuri (5 op)
 • HISA5003 Väkivaltarikollisuuden historia (5 op)

 

Lisätietoja

Tarkat tiedot historian aineopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • aate- ja käsitehistoria
 • poliittinen historia
 • historian aineopinnot
 • sosiaalihistoria
 • taloushistoria
 • kulttuurihistoria
 • historia
 • historian tutkimus

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi