Avoin yo, Historian perusopinnot, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
25 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
250 Euroa

Tavoite

Perusopintojen jälkeen opiskelija

 • tuntee kulttuurien, aatteiden, yhteiskuntien, talouden ja politiikan yleisen historiallisen kehityksen
 • tuntee historiantutkimuksen keskeiset periaatteet ja ymmärtää historiallisen tiedon luonnetta
 • osaa esittää oppimaansa suullisesti ja kirjallisesti
 • on kehittänyt ryhmätyötaitojaan, kielitaitoaan ja tietoteknisiä valmiuksiaan
 • on harjaantunut hakemaan tietoa eri teemoista
 • pystyy valitsemaan omat alueensa aineopintojen erikoistumisopinnoista

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain sekä suorittaa ne pääosin etäopiskellen.

 

Jyväskylän yliopistossa historian tutkimusta, opetusta ja opiskelua profiloivat yhteiskunnallisten muutosten analysointi ja ymmärtäminen. Historian opiskelu antaa välineitä tulkita ajassa tapahtuneita kulttuurisia, poliittisia, institutionaalisia, mentaalisia, aatteellisia ja taloudellisia muutoksia sekä pohtia niiden merkityksiä niin yksilöille, yhteisöille kuin yhteiskunnillekin. Opintojen tavoitteena on ymmärtää miksi sekä miten yhteisöt ja yhteiskunta ovat muodostuneet osana historiallisia, usein pitkäkestoisia ajallisia prosesseja. Näin historia auttaa ymmärtämään sitä, kuinka mennyt vaikuttaa nykyisyydessä ja kuinka nykyisillä valinnoillamme voi olla pitkäkestoisia seurauksia. Historian perusopinnoissa perehdytään historiantutkimuksen perusteisiin ja keskeisiin historiallisiin ilmiöihin.

Opintokokonaisuudesta on mahdollista suorittaa myös yksittäisiä jaksoja.

Perusopintojen jälkeen opintojen jatkaminen aineopintoihin edellyttää, että perusopinnot on suoritettu vähintään kokonaisarvosanalla hyvä (3).

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot 

 • HISP011 Johdatus historiantutkimukseen (5 op)
 • HISP022 Varhaismodernin ajan tutkimus (4 op)
 • HISP023 Sukupuolihistoria (4 op)
 • HISP024 Politiikka, kieli ja kulttuuri (4 op)
 • HISP025 Terveys, sairaus ja hyvinvointi (4 op)
 • HISP026 Yhteiskunnan muutoksen ja talouden historia (4 op)

Luentotallenteet ovat katsottavissa verkon kautta

 

Maksullisuus

Opinnoista peritään opintomaksu. Voit maksaa opintomaksun verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai valita sähköisen laskun.

Lisätietoja

Tarkat tiedot historian perusopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • historian perusopinnot
 • historia

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi