Avoin yo, Historiantutkimuksen lähteet, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

  • on perehtynyt keskeisimpiin historiantutkimuksen lähdeaineistoihin
  • ymmärtää erilaisten lähteiden käyttömahdollisuuksia ja tutkimuksellista arvoa
  • on harjaantunut käyttämään erilaisia lähteitä
  • hallitsee lähdekritiikin perusperiaatteet ja sen soveltamisen erilaisiin aineistoihin
  • osaa auttavasti lukea vanhoilla käsialoilla ja kielimuodoilla laadittuja lähteitä

Koulutuksen sisältö

Opintojaksolla perehdytään historiantutkimuksen lähteisiin ja lähdekritiikin perusperiaatteisiin.

Lisätietoja

Opintojakso on osa historian aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • historian aineopinnot
  • historia

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi