Avoin yo, Historiantutkimuksen lähteet, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

  • on perehtynyt keskeisimpiin historiantutkimuksen lähdeaineistoihin
  • ymmärtää erilaisten lähteiden käyttömahdollisuuksia ja tutkimuksellista arvoa
  • on harjaantunut käyttämään erilaisia lähteitä
  • hallitsee lähdekritiikin perusperiaatteet ja sen soveltamisen erilaisiin aineistoihin
  • osaa lukea vanhoja käsialoja ja tulkita niin sanotulla saksalaistyylillä kirjoitettuja tekstejä
  • kehittänyt ongelmanratkaisu- ja tiedonhakutaitojaan, sekä kykyään tuottaa tieteellistä tekstiä
  • perehtynyt tiedon lähdekriittisen analysoinnin perusperiaatteisiin
  • harjaannuttanut ryhmätyö- ja projektitaitojaan

Koulutuksen sisältö

Opintojaksolla perehdytään historiantutkimuksen lähteisiin ja lähdekritiikin perusperiaatteisiin.

Lisätietoja

Opintojakso on osa historian aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • historian aineopinnot
  • historia

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi