Avoin yo, Johdanto museologiaan, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee museologisen ja heritologisen tutkimuksen peruskäsitteistön ja peruskysymykset,
  • tietää suomalaisen museolaitoksen historian päälinjat ja nykytilan painopisteet,
  • tuntee suomalaisen museokentän organisaation ja ansaintalogiikan sekä yhteiskunnalliset tehtävät,
  • on perehtynyt museoiden ja muiden muistiorganisaatioiden toimintaan ja lainsäädäntöön ja
  • tunnistaa kulttuuriperintötyön motiivit ja tavoitteet.

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain syksytä 2019 kesään 2020 ja suorittaa sen täysin etäopiskellen.

Opintojakson aikana käsitellään kulttuurin käsitettä, aineellista ja aineetonta kulttuuriperintöä sekä museologian/heritologian perusteita ja kehitystä. Lisäksi tarkastellaan museolaitoksen historiaa, organisaatiota ja ansaintalogiikka sekä museon kulttuurista vastuuta ja museon yhteiskunnallisia tehtäviä.

Lisätietoja

Opintojakso on osa museologian perusopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • museologia
  • museologian perusopinnot

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi