Avoin yo, Johdanto museologiaan, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee museologisen ja heritologisen tutkimuksen peruskäsitteistöä ja alan oppihistoriallisia päälinjoja
  • osaa kuvata suomalaisen museolaitoksen syntyä, kehitystä ja nykytilan painopisteitä
  • ymmärtää suomalaisen museokentän organisaation toimintaperiaatteita ja ansaintalogiikka sekä yhteiskunnallisia tehtäviä
  • on perehtynyt museoiden ja muiden muistiorganisaatioiden toimintaan ja lainsäädäntöön
  • tunnistaa kulttuuriperintötyön motiiveja ja tavoitteita.

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain syksytä 2020 kesään 2021 ja suorittaa sen täysin etäopiskellen.

Opintojakson aikana käsitellään kulttuurin käsitettä, aineellista ja aineetonta kulttuuriperintöä sekä museologian/heritologian perusteita ja kehitystä. Lisäksi tarkastellaan museolaitoksen historiaa, organisaatiota ja ansaintalogiikka. 

Lisätietoja

Opintojakso on osa museologian perusopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • museologia
  • museologian perusopinnot

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi