Avoin yo, Johdatus algoritmiseen ajatteluun, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
2 opintopistettä
Opetustapa
Opintomaksu
30 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää algorit-misen ajattelun keskeisimmät käsitteet. Lisäksi opiskelija osaa purkaa ratkaistavan ongelman pienempiin osakokonaisuuksiin ja kykenee tunnistamaan säännöllisesti toistuvat toimintamallit ja osaa laatia niiden pohjalta toimintaohjeen ongelman ratkaisemiseksi.

Koulutuksen sisältö

Algoritminen ajattelu on yksi 2000-luvun avaintaidoista. Kyse on ajattelun ja ongelmanratkaisun taidoista, joiden avulla määritellään ongelmia ja niiden ratkaisuja siten, että tiedonkäsittelijä, oli se sitten ihminen ja/tai laite, pystyy niiden mukaan toimimaan. Opintojaksolla käydään läpi algoritmisen ajattelun perusteita sillä tasolla, että kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija ymmärtää, kuinka ympärillämme oleva teknologia toimii ja kuinka sitä voidaan ohjata. Opintojaksolla käsiteltäviä teemoja ovat mm. tieto-tekniikan ja algoritmisen ajattelun historia, yhteys mate-maattisen ajattelun, logiikan ja algoritmisen ajattelun välillä sekä algoritmisen ajattelun soveltaminen erilaisten ongelmien ratkaisuun. Opintojakson tavoitteena on liittää algoritminen ajattelu osaksi opiskelijoita ympäröivään todellisuuteen ja havainnollistaa algoritmisen ajattelun mahdollisuuksia yksinkertaisten tapausesimerkkien avulla.

Opiskeletko lukiossa? Jyväskylän yliopiston lukiolaisille suunnatuissa opinnoissa voit tutustua yliopisto-opiskeluun ja eri tieteenalojen opintoihin. Lue lisää lukiolaisille tarjottavista opinnoista: www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/opinnot-lukioille

Lisätietoja

Avainsanat

  • algoritmit
  • tietotekniikka
  • informaatioteknologia

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi