Avoin yo, Johdatus historian tutkimukseen, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Suoritettuaan opintojakson opiskelija

  • tunnistaa historiantutkimuksen keskeiset tutkimussuuntaukset ja käsitteet
  • tuntee historiapolitiikan ja -kulttuurin käsitteet sekä keskeisen sisällön
  • ymmärtää perusperiaatteet lähteiden käyttämisestä historiantutkimuksessa
  • pystyy keskustelemaan tutkimusteksteistä
  • osaa vertailla erilaisia historiatieteellisiä tulkintoja ja ymmärtää historian tutkimuksen tulkinnallisen luonteen
  • ymmärtää kronologian ja syy-seuraussuhteiden merkityksen historiantutkimuksessa.

Koulutuksen sisältö

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään historiantutkimuksen perusperiaatteisiin ja käsitteisiin.

Suoritustavat

Kontaktiopetuksena suoritettava kurssi tai itsenäiset oppimistehtävät. Historian tutkinto-ohjelmien opiskelijoiden suositellaan suorittavan jakson kontaktiopetuksena. 

Arviointiperusteet

Kontaktiopetuksena toteutettavalla kurssilla aktiivinen läsnäolo sekä kirjalliset tehtävät. Itsenäisessä työskentelyssä kirjalliset tehtävät. 

Lisätietoja

Opintojakso on osa historian perusopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • historia

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi