Avoin yo, Johdatus kestävyyskysymyksiin, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  •  tuntee kestävän kehityksen käsitteen, sen historian ja ulottuvuudet
  •  tuntee käsitteen kritiikin
  •  tunnistaa kestävän kehityksen merkityksen yhteiskuntatieteissä
  •  tunnistaa kestävän kehityksen keskeiset nykyhetken haasteet

Koulutuksen sisältö

Kestävän kehityksen historialliset lähtökohdat ja muotoutuminen osaksi yhteiskuntatieteitä. Kestävän kehityksen ulottuvuudet ja merkitys yhteiskuntapolitiikan eri osa-alueilla: ilmastopolitiikka, ruokapolitiikka, kestävän talouden kysymykset sekä kulttuurinen kestävyys.

Lisätietoja

Opintojakso on osa luonnonvarat ja ympäristö -aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/biotieteet

Avainsanat

  • luonnonvarojen kestävä käyttö
  • luonnonvarat
  • biotieteet

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi