Avoin yo, Johdatus määrälliseen tutkimukseen, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
2 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
30,00 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • kuvata määrällisen tutkimuksen luonnetta, tavoitteita ja peruskäsitteitä

 • kuvata määrällisen tutkimuksen tutkimusprosessin etenemisen periaatteet

 • nimetä erilaisia määrällisen tutkimuksen asetelmia ja niissä käytettäviä menetelmiä

 • eritellä ja arvioida määrällisen tutkimuksen tiedonkeruun ja mittaamisen tapoja

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain syksystä 2020 kesään 2021 sekä suorittaa ne täysin etäopiskellen. 

 • peruskäsitteet
 • tutkimusasetelmat (poikittais- vs. pitkittäistutkimus, kokeellinen vs. korrelatiivinen tutkimus)
 • kuvailevat tunnusluvut
 • muuttujien mitta-asteikot ja tyypit (numeerinen vs. ei-numeerinen, jatkuva vs. epäjatkuva)
 • otantamenetelmät
 • tutkimusprosessi määrällisessä tutkimuksessa
 • määrällisen tutkimuksen lukutaito

 

Avainsanat

 • määrälliset tutkimusmenetelmät
 • tilastotiede

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi