Avoin yo, Johdatus rahoitukseen, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
8 opintopistettä
Opetustapa
Opintomaksu
120 Euroa

Tavoite

Opintojakson lopussa opiskelijan odotetaan pystyvän:

  •  tunnistamaan, määrittelemään ja raportoimaan rahoituksen peruskäsitteet ja -teoriat sekä tekemään johtopäätöksiä teorioiden soveltamisalasta ja sen rajoitteista
  •  soveltamaan rahoituksen teoriaa yksinkertaisiin investointipäätöksiin ja yritysrahoituksen perusongelmiin
  •  tunnistamaan pääpiirteissään, raportoimaan ja analysoimaan rahoitusmarkkinoiden rakennetta ja instituutioita
  • analysoimaan markkinoiden toimintaa ja raportoimaan analyysin tulokset

Koulutuksen sisältö

Kurssi tarjoaa johdatuksen rahoituksen oppiaineeseen ja rahoitusmarkkinoihin. Se esittelee rahoitusinstrumenttien hinnoittelun ja sijoitussalkun rakenteen valinnan teoriat, teoriat riskipitoisten instrumenttien hinnoittelusta ja rahoitusmarkkinoiden tehokkuuden käsitteen. Kurssin keskeistä sisältöä ovat lisäksi yritysrahoituksen peruskysymykset, kuten yrityksen investointihankkeiden analysointi sekä rahoitusrakenteen ja osingonjakopolitiikan määräytyminen.

Lisätietoja

Tarkat tiedot opintojaksosta, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivulta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kauppatieteet

Avainsanat

  • taloustiede
  • kansantalous

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi