Avoin yo, Johtamisen aineopinnot, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
35 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
350 Euroa

Tavoite

Opetuksen tavoitteena on kouluttaa johtamista, esimiestyötä ja työyhteisöjen näkökulmaa arvostavia ja niiden kehittämisestä kiinnostuneita vastuunsa tuntevia ammattilaisia yritysten ja muiden organisaatioiden haasteellisiin esimies- ja asiantuntijatehtäviin. Tavoitteena on, että opiskelijoille syntyvät tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet ihmisten ja asioiden hyvään johtamiseen ja organisointiin. Opetuksen laatu perustuu uuteen kansainväliseen tutkimukseen sekä teoreettisen että käytännöllisen tiedon vuorovaikutukseen.

Tavoitteena on myös, että opiskelijalle syntyy:
1. johtamisen kokonaisuuden perusteiden tuntemus sekä edellytykset alan kehityksen seuraamiseen,
2. valmiudet alan tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin,
3. edellytykset korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen,
4. edellytykset hankkimansa tiedon soveltamiseen työelämässä sekä
5. riittävät viestintävalmiudet.

Sisällöllisenä osaamistavoitteena on, että opiskelija tuntee ja tietää vastuullisen liiketoiminnan ja sen johtamisen periaatteet. Opiskelija hallitsee erityisesti yrityksen yhteiskunnallisen roolin, henkilöstöjohtamisen ja liiketoimintastrategioiden perusteet. Opiskelija tunnistaa ja osaa ratkaista pienimuotoisia kehittämistehtäviä näiltä alueilta hyödyntäen tutkivaa työotetta.

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain syksystä 2019 kesään 2020 sekä suorittaa ne pääosin etäopiskellen.

Johtamisen aineopinnot käsittelevät johtamista ja johtajuutta henkilöstöjohtamisen ja strategisen johtamisen näkökulmista. Opinnoissa luodaan tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet ihmisten ja asioiden hyvään johtamiseen ja organisointiin, myös organisaatioiden muutostilanteissa.Aineopintoihin sisältyvät opintojaksot


Aineopintoihin sisältyvät opintojaksot

Pakolliset opinnot (22 op):

 • YJOA2110 Henkilöstöjohtaminen 6 op
 • YJOA3110 Strategic Management 6 op
 • YJOA1920 Aineopintojen seminaarityöskentely ja tutkielma 10 op

Valinnaiset opinnot (väh. 13 op):

 • YJOA2120 Työhyvinvoinnin johtaminen 6 op
 • YJOA2140 Business and Leadership Ethics 5 op
 • YJOA2130 Johdon ja henkilöstön kehittäminen 6 op
 • PSYA151 Työ- ja organisaatiopsykologia II 5 op
 • CEMA2110 Business, Society and the Environment 5 op
 • YJOA2150 Henkilöstön rekrytointi ja työurat 4 op
 • YJOA2160 Työn ja perheen suhde 4 op

Lähiopetukseen ja ohjaukseen osallistuminen on vapaaehtoista seminaarityöskentelyä lukuunottamatta. Opinnot voi suorittaa myös vähintään 35 op:n laajuisena johtamisen sivuaineopintokokonaisuutena, jolloin opiskelija ei suorita aineopintojen seminaaria, vaan valitsee enemmän valinnaisia johtamisen aineopintoja. Sivuaineopintovaatimusten mukaisesti kokonaisuus on suoritettavissa täysin etäopiskellen. Pääaineopintovaatimusten mukaista opiskelua ja seminaarin suorittamista suositellaan tutkintotavoitteisille opiskelijoille. Opintokokonaisuudesta on mahdollista suorittaa yksittäisiä opintojaksoja, mikäli opiskelija on suorittanut opintoihin edellytettävät edeltävät opinnot.

Opintokokonaisuuden suorittaminen aloitetaan opintojaksosta JSBY6120 Opintojen suunnittelu avoimessa yliopistossa 1 op, joka sisältää henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laadinnan ja aiemmin suoritettujen opintojen hyväksi luvun. Opintojakso sisältyy opintokokonaisuuden hintaan ja siihen liittyvä tehtävänanto (ml. HOPS-lomake) löytyvät ao. opintojakson sivuilta oppimateriaali-Kopasta jaksolle ilmoittautumisen jälkeen. Muita opintojaksoja voi suorittaa halutussa järjestyksessä.

Lisätietoja

Tarkat tiedot johtamisen aineopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivulta.

Avainsanat

 • työhyvinvoinnin johtaminen
 • työ- ja organisaatiopsykologia
 • strateginen johtaminen
 • johtaminen
 • henkilöstöjohtaminen

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi