Avoin yo, Johtamisen aineopinnot, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
35 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
525 Euroa

Tavoite

Sisällöllisenä osaamistavoitteena on, että opiskelija tuntee ja tietää vastuullisen liiketoiminnan ja sen johtamisen periaatteet. Opiskelija hallitsee erityisesti yrityksen yhteiskunnallisen roolin, henkilöstöjohtamisen, liiketoimintaosaamisen ja projektityön perusteet. Opiskelija tunnistaa ja osaa ratkaista pienimuotoisia kehittämistehtäviä näiltä alueilta hyödyntäen tutkivaa työotetta.

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain syksystä 2020 kesään 2021 sekä suorittaa ne pääosin etäopiskellen.

Johtamisen aineopinnot käsittelevät laaja-alaisesti johtamista ja johtajuutta eri näkökulmista. Opinnot rakentuvat henkilöstötyötä ja johtajuutta, yritys-yhteiskunta -suhteita, liiketoimintaosaamista ja osuuskuntamuotoista liiketoimintaa käsittelevistä temaattisista kokonaisuuksista. Opintojensa myötä opiskelijat rakentavat monipuolisesti tiedollisia, taidollisia ja asenteellisia valmiuksiaan niin ihmisten kuin asioiden hyvään johtamiseen ja organisointiin digitalisoituvassa toimintaympäristössä ja jatkuvassa muutoksessa.

Aineopintoihin sisältyvät opintojaksot

Pakolliset opinnot:

 • YJOA3110 Strategic Management (6 op)
 • YJOA2170 Henkilöstöjohtamisen perusteet (6 op)

Muut opinnot:

 • YJOA1920 Aineopintojen seminaarityöskentely ja tutkielma (10 op)

Valinnaiset opinnot:

 • YJOA2120 Työhyvinvoinnin johtaminen (6 op)
 • YJOA2130 Johdon ja henkilöstön kehittäminen (6 op)
 • YJOA2180 Työurat ja rekrytointi (4 op)
 • YJOA2160 Työn ja perheen suhde (4 op)
 • YJOA2140 Business and Leadership Ethics (5 op)
 • YCCA2160 Vuorovaikutus työorganisaatiossa (5 op)
 • YCCA2150 Corporate reputation management (5 op)
 • YCCA2170 Media Relations (5 op)
 • JSBA7140 Projektin hallinta (5 op)
 • URAA1001 Tiimi&Työnantaja -projektikurssi (3–6 op)
 • YJOA2190 Tiimityön johtaminen ja ryhmädynamiikka (5 op)
 • YMAA2120 Asiakassuhde- ja palvelujohtaminen (6 op)

Lisätietoja

Tarkat tiedot johtamisen aineopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivulta.

Avainsanat

 • työhyvinvoinnin johtaminen
 • työ- ja organisaatiopsykologia
 • strateginen johtaminen
 • johtaminen
 • henkilöstöjohtaminen

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi