Avoin yo, Julkistalouden perusteet, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • analysoida hyvinvoinnin taloustieteen kysymyksiä
  • arvioida julkisen sektorin toimintaa, tavoitteita ja vaikutusmahdollisuuksia kansantalouden kokonaisuudessa
  • selittää julkisten menojen ja tulojen määräytymisen taustatekijöitä
  • arvioida verotuksen vaikutuksia ja kohtaantoa
  • selittää Suomen julkisen sektorin kehitystä ja merkitystä kansantaloudessa.

Kurssi liittyy seuraaviin siirrettäviin taitoihin (geneeriset taidot)

  • Analyyttinen päättely
  • Kriittinen ajattelu

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua opintojaksolle milloin vain syksystä 2020 kesään 2021 ja suorittaa sen etäopiskellen.

Julkisen sektorin ja sen tehtävien kuvailu, hyvinvoinnin taloustieteen perusteet, julkisen sektorin mikrotaloudelliset kysymykset, tavoitteet ja vaikutusmahdollisuudet kansantaloudessa, julkisten menojen määräytyminen ja rakenne, verotuksen peruskysymykset, positiivinen ja normatiivinen veroteoria, Suomen julkisen sektorin kehitys ja merkitys kansantaloudessa.

Kurssi liittyy seuraaviin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin: terveyttä ja hyvinvointia, ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, ilmastotekoja

Lisätietoja

Tarkat tiedot opintojaksosta, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivulta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kauppatieteet

Avainsanat

  • taloustiede
  • kansantalous

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi