Avoin yo, Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (kirjoittaminen), lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
10 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
150 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • aikatauluttaa kirjoitus- ja tutkimusprosessin eri vaiheet
 • valita ja rajata tutkimusaiheen ja laatia tutkimussuunnitelman
 • tehdä ohjatusti tiedonhakuja tutkimusaiheeseensa liittyvistä tärkeimmistä
 • tiedonlähteistä sekä arvioida kriittisesti lähdeaineistoa
 • tehdä tutkimussuunnitelman pohjalta tieteellisen tutkielman noudattaen tutkimusetiikan periaatteita
 • soveltaa valitsemaansa tutkimusmenetelmää tutkimuskysymysten selvittämisessä
 • kirjoittaa tutkielman johdonmukaisesti ja argumentoiden sekä tieteellisen viestinnän konventioita noudattaen
 • esitellä tutkimustaan ja perustella tekemiänsä valintoja ja arvioida tutkimuksensa
 • tulosten luotettavuutta ja merkitystä
 • arvioida rakentavasti ja kriittisesti muiden tutkimuksia ja esitelmiä. 

 

Koulutuksen sisältö

Kandidaatintutkielman laatiminen seminaarityöskentelyn tukemana. Seminaarissa ja samalla kandidaatintutkielmassa kehitetään kriittistä ja analyyttistä ajattelua, tiedonhankinnan ja -tuottamisen taitoja, vastuunotto- ja päätöksentekokykyä, itsesäätely-, ongelmanratkaisu- ja esiintymistaitoja sekä rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoa sekä tutustutaan tutkimuseettisiin periaatteisiin. 

Lisätietoja

Opintojakso on osa kirjoittamisen aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • kirjoittamisen aineopinnot
 • kirjoittaminen

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi