Avoin yo, Kansainvälisten suhteiden historia, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Kurssin suoritettuaan opiskelija

• on perehtynyt kansainvälisten suhteiden ja kansainvälisen järjestelmän historian peruspiirteisiin pitkällä aikavälillä

• on syventynyt tarkemmin kansainvälisten suhteiden ja kansainvälisen järjestelmän historian kehitykseen 1900-luvulla ja sen jälkeen

• ymmärtää kansainvälisten suhteiden historian poliittisia, maantieteellisiä, taloudellisia ja kulttuurillisia ulottuvuuksia

• on tietoinen kansainvälisten suhteiden historian tutkimuksen menetelmien tarjoamista mahdollisuuksista ja haasteista

 

Suoritettuaan opintojakson kontaktiopetuksena opiskelija on lisäksi

• saanut kokemusta ryhmässä toimimisesta ja harjaannuttanut vuorovaikutustaitojaan

• kehittänyt suullisia vuorovaikutustaitojaan ja neuvottelutaitojaan

• hankkinut taitoa toimia uusissa tilanteissa

 

Suoritettuaan opintojakson kirjatenttinä opiskelija on lisäksi

• harjaannuttanut ongelmanratkaisutaitojaan

• kehittänyt kirjallisia viestintä- ja argumentaatiotaitojaan

• hankkinut tiedon analysoinnin taitoja ja kykyä hahmottaa laajoja asiakokonaisuuksia

 

Suoritettuaan opintojakson esseenä opiskelija on lisäksi

• harjaantunut tiedonhaussa ja tieteellisen tekstin kirjoittamisessa

• kehittänyt kirjallisia viestintä- ja argumentaatiotaitojaan

• hankkinut kokemusta projektitaidoista suunnittelemalla oman toimintansa ja ajankäyttönsä

 

Suoritettuaan opintojakson lukupiirinä opiskelija on lisäksi

• saanut kokemusta ryhmässä toimimisesta ja harjaannuttanut vuorovaikutustaitojaan

• kehittänyt suullisia vuorovaikutustaitojaan ja neuvottelutaitojaan

• kehittänyt kirjallisia viestintä- ja argumentaatiotaitojaan

• hankkinut kokemusta projektitaidoista suunnittelemalla oman toimintansa ja ajankäyttönsä

Koulutuksen sisältö

Opintojaksolla tutustutaan kansainvälisten suhteiden ja kansainvälisen järjestelmän historiaan pitkällä aikavälillä ja perehdytään etenkin 1900-lukuun.

 

Lisätietoja

Opintojakso on osa historian aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • poliittinen historia
  • historian aineopinnot
  • historia

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi