Avoin yo, Kasvatuksen ja koulutuksen historia, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Suoritettuaan kurssin opiskelija

 • on tutustunut kasvatuksen ja koulutuksen historian tutkimuksen keskeisiin suuntauksiin

 • on perehtynyt kasvatuksen ja koulutuksen historian perusteisiin pitkällä aikavälillä

 • on syventynyt tarkemmin johonkin kasvatuksen ja koulutuksen historian erityiskysymykseen

 • ymmärtää kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöiden olevan yhteydessä moniin poliittisiin, taloudellisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin ilmiöihin

 

Suoritettuaan opintojakson kontaktiopetuksena opiskelija on lisäksi

 • saanut kokemusta ryhmässä toimimisesta ja harjaannuttanut vuorovaikutustaitojaan

 • kehittänyt suullisia vuorovaikutustaitojaan ja neuvottelutaitojaan

 • hankkinut taitoa toimia uusissa tilanteissa

 

Suoritettuaan opintojakson kirjatenttinä opiskelija on lisäksi

 • harjaannuttanut ongelmanratkaisutaitojaan

 • kehittänyt kirjallisia viestintä- ja argumentaatiotaitojaan

 • hankkinut tiedon analysoinnin taitoja ja kykyä hahmottaa laajoja asiakokonaisuuksia

 

Suoritettuaan opintojakson esseenä opiskelija on lisäksi

 • harjaantunut tiedonhaussa ja tieteellisen tekstin kirjoittamisessa

 • kehittänyt kirjallisia viestintä- ja argumentaatiotaitojaan

 • hankkinut kokemusta projektitaidoista suunnittelemalla oman toimintansa ja ajankäyttönsä

 

Suoritettuaan opintojakson lukupiirinä opiskelija on lisäksi

 • saanut kokemusta ryhmässä toimimisesta ja harjaannuttanut vuorovaikutustaitojaan

 • kehittänyt suullisia vuorovaikutustaitojaan ja neuvottelutaitojaan

 • kehittänyt kirjallisia viestintä- ja argumentaatiotaitojaan

 • hankkinut kokemusta projektitaidoista suunnittelemalla oman toimintansa ja ajankäyttönsä

Koulutuksen sisältö

Opintojaksolla syvennetään kasvatuksen ja koulutuksen historiaan ja niihin liittyviin käsitteisiin ja näkökulmiin ja opitaan soveltamaan niitä kriittisesti erilaisten kasvatusta ja koulutusta koskevien ilmiöiden tarkastelussa.  

Lisätietoja

Opintojakso on osa historian aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • poliittinen historia
 • historian aineopinnot
 • historia

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi