Avoin yo, Kasvatustieteen perusopinnot, lv. 2020 – 2021

Opintojen laajuus
25 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
375 Euroa

Tavoite

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija:

 • hahmottaa pedagogisia ilmiöitä erilaisista teoreettisista ja käytännöllisistä näkökulmista
 • tunnistaa kokemuksiaan, käsityksiään, tunteitaan ja toimintatapojaan vuorovaikutuksessa
 • osaa tarkastella asiantuntijuuden rakentumista kasvatusalalla
 • osaa jäsentää kasvatusalan ilmiöitä tieteellisesti

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain syksystä 2020 kesään 2021 sekä suorittaa ne täysin etäopiskellen.

 • Oppiminen ja ohjaus
 • Kasvatus, yhteiskunta ja muutos
 • Osaaminen ja asiantuntijuus
 • Tieteellinen ajattelu ja tieto
 • Vuorovaikutus ja yhteistyö

PERUSOPINTOIHIN SISÄLTYVÄT OPINTOJAKSOT:

 • KTKP011 Oppiminen ja ohjaus, osa 1 (2 op)
 • KTKP012 Oppiminen ja ohjaus, osa 2 (3 op)
 • KTKP021 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 1 (3 op)
 • KTKP022 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 2 (2 op)
 • KTKP030 Osaaminen ja asiantuntijuus (5 op)
 • KTKP040 Tieteellinen tieto ja ajattelu (5 op)
 • KTKP050 Vuorovaikutus ja yhteistyö (5 op)

Lisätietoja

Tarkat tiedot kasvatustieteen perusopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • kasvatustiede
 • yleinen kasvatustiede

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi