Avoin yo, Kehittyvä kieli, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää kielen nykyilmiöitä historiallisesta taustasta käsin
  • ymmärtää kielen rakenteiden pitkäaikaisten kehityslinjojen luonteen suomen kielen ja sen sukukielten näkökulmasta
  • pystyy tarkastelemaan suomen kieltä typologisesta näkökulmasta ja vertailemaan sitä muihin kieliin
  • tuntee suomen kielen aluemurteiden muotoutumisen ja niiden ominaispiirteet
  • tuntee suomen kielen sanaston rakentumisen ja kulttuurihistoriallisen taustan
  • tuntee kirjoitetun suomen kehityslinjoja ja niihin vaikuttavia syitä.

Koulutuksen sisältö

Kurssilla käsitellään suomen kielen historiallista taustaa, kehittymistä ja kirjasuomen eri vaiheita pääpiirteissään. Kurssilla tarkastellaan myös nykypuhekielen keskeisten piirteiden taustaa aluemurteissa.

Lisätietoja

Opintojakso on osa suomen kielen aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

  • suomen kieli
  • suomen kielen aineopinnot

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi